Oldal kiválasztása
Díjat nyert a Generali!

Díjat nyert a Generali!

Elismerték a fenntarthatósággal kapcsolatos erőfeszítéseinket

Díjazásban részesült a Generali az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési iránymutatásában megfogalmazott célok elérése érdekében tett erőfeszítéseiért.

A Fenntartható Növekedésért Fődíjat az olasz Assosef (Európai Fenntarthatósági és Pénzügyi Szolgáltatások Szövetsége) szervezete adta át éves rendezvényén, melyen olasz bankok, biztosítók és pénzintézetek fenntartható fejlődési célok elérése érdekében tett erőfeszítéseit ismerik el.

Részletes kiértékelést követően az olasz piacszabályozó hatóság, az Assosef Tudományos Bizottsága a Generalinak ítélte oda a díjat.

Értékelésükben kiemelték, hogy a Generali sikeresen felismerte azokat a meghatározó trendeket, melyekre fókuszálva a Csoport megfogalmazta stratégiai kezdeményezéseit, kiemelt hangsúlyt fektetve az éghajlatváltozásra, a népességelöregedésre, a járványokra és a szélsőséges eseményekre.

Forrás/kép: biztositomagazin.hu

Mi lesz a magyar biztosítókkal 2022-ben?

Mi lesz a magyar biztosítókkal 2022-ben?

A Portfolio hagyományainak megfelelően a nyolc legnagyobb hazai biztosító első számú vezetőjét arra kérte értékeljék a mögöttünk álló esztendőt és adjanak előrejelzést 2022-re. Cikkünkben a Generali Biztosító elnök-vezérigazgatójának, Erdős Mihálynak a válaszát olvashatja.

Hogy értékeli 2021-et saját biztosítója és a biztosítási piac szempontjából?

Az első három negyedév adatai alapján azt látjuk, hogy a biztosítási szektor növekedési üteme meghaladja a tavalyi évét. Bár a COVID hosszú távú gazdasági hatásai később jelentkeznek, a növekvő öngondoskodási tudatosság tetten érhető a szolgáltatásaink keresleti oldalán. Örvendetes tény például, hogy az egyszeri díjas biztosítási konstrukciók népszerű alternatívát kínálnak a lakossági extra megtakarítások számára. A vállalati biztosítások oldalán sem érzékeltük a gazdasági visszaesést, bár a turisztikai ágazat sajnos továbbra is nehézségekkel küzd. Idei évünket fejlesztési oldalon a digitalizáció erősítése határozta meg. Ez jelentette egyrészt a belső folyamatok felülvizsgálatát, megújítását, belső rendszereink fejlesztését, másrészt az ügyfelek számára kínált gyors, kényelmes, papírmentes, önkiszolgáló megoldások bővítését is. A nemzetközi Generali csoport idén ünnepelte 190 éves jubileumát, és idén zárult cégcsoportunk hároméves stratégiai ciklusunk is. Kitűzött céljainknak megfelelve tovább növeltük vállalatunk stabilitását és jelentős lépéseket tettünk működésünk megújításában.

Mit tekint saját biztosítója és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2022-re?

A magas infláció szektorunkra is hatással van, ami látványosan emeli az átlagráfordításokat, valamint a törvényi, szabályozói környezetnek való megfelelés jövőre is sok feladattal jár majd. Saját belső működésünket tekintve a hibrid munkakultúra meghonosítását, illetve üzemszerű bevezetését tartom fontos feladatnak, a járvány negyedik hulláma miatt sajnos erre az átállásra idén, munkatársaink biztonságát szem előtt tartva, nem volt lehetőségünk. Cégcsoportunk december 15-én mutatta be új, hároméves stratégiáját. A Generali hosszútávú, élethosszig tartó partneri ambíciója az ügyfeleket helyezi ilyen szemüvegen keresztül minden tevékenységünk középpontjába. Új stratégiánk értelmében ezt az elkötelezettségünket egy még magasabb szintre emeljük, és a Generalit, mint egy korszerűbb ügyfélközpontú, adatvezérelt innovátort erősítjük meg. A biztosítási piacon betöltött vezető szerepünk, a vagyonkezelés terén felépített képességeink, a digitálisan támogatott tanácsadói hálózatunk és a pozitív társadalmi és környezeti hozzájárulás iránti fokozott elkötelezettségünk azt jelenti, hogy a Generali ideális helyzetben van ahhoz, hogy fenntartható növekedést és értékteremtést érjen el valamennyi érintettje javára.

Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2022 saját biztosítójánál, illetve a biztosítási szektorban?

A fenntarthatóság, mely új startégiánk fő mozgatórugója, ma már megkérdőjelezhetetlenül át kell, hogy hassa minden felelős vállalat működését, át kell, hogy alakítsa az üzleti gondolkodást és a vállalati kultúrákat is. Az ügyfelek várakozása és elvárása ezen a területen is egyre nagyobb, jól példázza ezt idén bevezetett Fenntartható Világ eszközalapunk: alig három hónap alatt az eszközalap által kezelt vagyon összege elérte a 455 millió forintot. Az ügyfelek tudatosságának növelését több területen is kiemelt célunknak tekintjük, a befektetések világánál maradva például szeretnénk elérni, hogy az ügyfelek tudatosabban, egyéni kockázatvállalási szintjükhöz személyre szabottabban alakítsák portfólióikat. Egyre inkább erősödik az igény a különböző assistance szolgáltatásokra is, ebben további növekedésre számítunk. Jelenleg is többfelé megoldást kínálunk, gépjármű, otthon és egészségbiztosításokhoz köthetően. 2022 fontos év lesz számunkra, jövőre ünnepeljük magyar cégcsoportunk 190 éves jubileumát: nem a múltba, hanem a jövőbe tekintünk, hogy továbbra is stabil partnerként állhassunk több mint egymillió ügyfelünk mellett.

Forrás: portfolio. hu A teljes cikk itt olvasható!

Kép: portfolio.hu

Generali kutatás: A nyugdíjunkat illetően kicsit optimistábbak lettünk

Generali kutatás: A nyugdíjunkat illetően kicsit optimistábbak lettünk

A Generali Biztosító néhány évente átfogó, reprezentatív kutatás keretében méri fel a magyar lakosság véleményét és aktuális lehetőségeit a nyugdíjcélú megtakarítás témakörében, hogy teljes képet kaphassunk az attitűdök és a lehetőségek változásairól. A legutóbbi 2017-es és az idei, 2021-es kutatás eredményei alapján felfedezhetők pozitív változások a magyarok öngondoskodáshoz való hozzáállásában és pénzügyi lehetőségeiben, azonban a jövő megítélésének tekintetében továbbra is a pesszimizmus jellemző.

Viszonylag többet és többen tesznek félre nyugdíjra

Az egyik legszembetűnőbb pozitív eredmény, hogy míg négy évvel ezelőtt a válaszadók 45%-a nyilatkozott úgy, hogy aktuálisan semennyit nem tud félretenni a havi fizetéséből megtakarítási célra, addig ez az arány idén már csak 35% volt. 2017-hez képest idén ugyan kicsivel, de többen tudnak félretenni havonta legfeljebb 50.000 Ft-ot, de az ennél magasabb összeget megtakarítók is többen vannak idén.

A kutatás négy évvel ezelőtt és idén is megkérdezte a résztvevőket, mi az az összeg, amit szerintük havonta félre kell tenni ma ahhoz, hogy nyugdíjas éveikben is megfelelő anyagi biztonságban tudhassák magukat.

2017-ben ez az összeg a válaszadók 63%-a szerint maximum 50.000 Ft, idén átlagosan havi 70.000 Ft volt.

 • 2017-ben a válaszadók mindössze 20%-a mondta azt, hogy legalább annyit félre tud tenni havonta, mint amit az ideális összegnek gondol.
 • Idén viszont már a válaszadók 26%-a nyilatkozott úgy, hogy az a pénz, amit havonta meg tud takarítani, az közelít a nyugdíjra általa ideálisnak vélt összeghez.
 • Sőt, a megkérdezettek 10%-a ennél többet is félre tud tenni.

Fontos azonban kiemelni, hogy ez a hazai 18-65 éves lakosságnak még mindig csupán körülbelül harmada. A 2021-ben megkérdezettek átlagosan mindösszesen 28.000 Ft-ot tudnak félretenni havonta.

Többen terveznek előre tudatosan

Általánosan elmondható, hogy 2017-ben és 2021-ben egyaránt azzal számolnak a magyarok, hogy hamarosan nem támaszkodhatunk majd időskorunkban kizárólag az állami nyugdíjrendszerre.

 • Azonban azok aránya, akik úgy gondolják, hogy mire elérik a nyugdíjkorhatárt, addigra összedől az állami nyugdíjrendszer, 2021-ben kisebb, mint négy évvel ezelőtt (2017: 64%; 2021: 54%).
 • Ennek ellenére 2017-hez képest csupán 2%-kal növekedett azok aránya, akik szerint nyugdíjas korukban is dolgozni fognak majd jövedelmük kiegészítése miatt.
 • Idén a kutatásban résztvevők 52%-a nyilatkozott így, ami így is a válaszadók felét jelenti.

2017. óta közel 10%-kal emelkedett azok száma, akik odafigyelnek arra, hogy havonta rendszeresen, tervezetten félretegyenek annak érdekében, hogy nyugdíjas éveikről gondoskodjanak: ez az arány idén már 43%.

Jobb vagy rosszabb jövőt jósolunk?

Az idei kutatás rákérdezett a magyarok körében arra is, hogyan fognak itthon 20-30 év múlva élni az aktív keresők, illetve a nyugdíjasok. Az aktív keresők jövőjét illetően többen vannak azok, akik szerint rosszabbul fognak élni, mint most (38%), azonban közülük optimistábbak, akik jelenleg többet tudnak félretenni. A jövendő nyugdíjasok nehezebb életkörülményeit illetően viszont szinte egységes a vélekedés, csökken a véleménykülönbség a tehetősebb és a félretenni nem tudók között: a nyugdíjasokat illetően már a válaszadók fele gondolja úgy, hogy rosszabbul fognak élni a jövőben, mint most.

Szerencsére ma már több megoldás közül választhat az, aki biztonságban szeretné tudni jövőjét és nyugdíjas éveit.

A nyugdíjbiztosítások egyik legnagyobb előnye, hogy hosszútávú, fix megtakarításra ösztönöznek, emellett ez az egyetlen előtakarékossági forma, melyet nem érint a mindenkori nyugdíjkorhatár.

Így spórolhatunk nyugdíjbiztosításunkkal

Magyarországon az állam 2014 óta ösztönzi a nyugdíjas évekre vonatkozó öngondoskodást, melynek keretében a nyugdíjbiztosítások díjai után adókedvezmény vehető igénybe: a befizetett biztosítási díj 20%-a, adóévenként maximum 130.000 Ft igényelhető vissza a személyi jövedelemadó (szja) bevallásban, azzal, hogy a visszaigényelt összeg a nyugdíjbiztosítási szerződésre kerülhet kiutalásra, jóváírásra.

A maximális adókedvezmény eléréséhez szükséges, hogy a naptári évben történő díjbefizetések összege elérje a 650.000 Ft-ot, illetve legyen 130.000 Ft összevont jövedelmet terhelő fizetendő adó.

 • A választható kiegészítő biztosításokra befizetett díjrész nem képezi az adójóváírás alapját.
 • Azoknak, akinek van nyugdíjbiztosítási szerződése, még most érdemes átgondolni, hogy maximálisan kihasználták-e a lehetőségeket, illetve ki tudják-e egészíteni esetleg eseti, rendkívüli befizetéssel.

Akik jogosultak a 2021 évi gyermeket nevelők szja visszatérítésére, azok annyiban tudnak a 2021 évi befizetéseik után nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódó kedvezményt érvényesíteni, amennyiben a fizetendő adójuk meghaladja a 809.000 forintot. Ebben a körben érdemes megfontolni, hogy a 2022 évben kézhez veendő szja-visszatérítés is felhasználható a nyugdíjbiztosítási megtakarítások gyarapítására, így az szja visszatérítés 20%-a további szja kedvezményt jelenthet a 2022. évi szja bevallásban a nyugdíjbiztosításhoz kapcsolódóan.

Forrás: biztositomagazin.hu

Kép: freepik.com

Tavaly több mint hétezer lakástűzhöz vonultak ki a tűzoltók

Tavaly több mint hétezer lakástűzhöz vonultak ki a tűzoltók

Tavaly 7186 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat, csak az utolsó negyedévben 2000 alkalommal. Több mint nyolcvanan életüket vesztették, és tavaly is több mint húszan haltak meg szén-monoxid-mérgezés miatt – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-t, jelezve azt is: több helyen vannak már érzékelők, amik segítik az emberéletek és az értékek mentését.

2021-ben több mint 125 ezer négyzetméternyi otthon égett le; ez akkora terület, mint két nagyobb bevásárlóközpont.

– írta Dóka Imre.

 • A lakástüzekben 86 ember vesztette életét, csak decemberben 14-en.
 • A tűzoltók 546 ember életét mentették meg, 588-an szereztek kisebb-nagyobb sérüléseket, többségük füstmérgezés miatt.
 • A legtöbb, tragédiával végződő lakástűz Pest és Hajdú-Bihar megyében, valamint Budapesten volt – emelte ki.

Közleménye szerint a 2021-ben keletkezett lakástüzek eloltásához 6500 munkaórára volt szükség, összesen 14 087 tűzoltóautót riasztottak ilyen esethez. A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 337 lakástűz után indult tűzvizsgálat.

A leggyakrabban nyílt láng használata, dohányzás, elektromos meghibásodás, illetve a fűtési rendszer hibája vezetett tűzhöz.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 7186 tűzzel érintett otthon közül csak néhány helyen volt füstérzékelő, holott – mint kiemelte – ezek a berendezések már a tűz kezdeti fázisában megbízhatóan jeleznek, a riasztás után még van idő cselekedni, a kisebb tüzet eloltani; a tűzoltókat is hamarabb lehet értesíteni, akik így több értéket tudnak megmenteni.

Dóka Imre kitért arra is, hogy évről évre több ingatlanban van szén-monoxid-érzékelő, ennek is betudható, hogy egyre több ilyen esethez riasztják a tűzoltókat. Tavaly több mint ezer alkalommal hívták szén-monoxiddal összefüggő esethez a tűzoltókat, hiszen az érzékelők a legkisebb koncentráció esetén is jeleztek. Ezzel a gyors reagálással 43 ember életét sikerült megmenteni. Valamilyen fokú mérgezést 261-en szenvedtek, 21-en életüket vesztették. A legtöbben Budapesten, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád megyében.

A legsúlyosabb eset 2021 júniusában történt, amikor egy négytagú család vesztette életét szén-monoxid-mérgezésben Budapest VI. kerületében. Az áldozatok között két gyermek volt

– idézte fel a helyettes szóvivő.

Megjegyezte: minden nyílt lánggal működő fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak. A tragédiák elkerülése érdekében megfelelő levegő-utánpótlást kell biztosítani a fűtőeszköz és vízmelegítő környezetében, és célszerű a készülékek közelében, fejmagasságban egy szén-monoxid-érzékelőt telepíteni – írta közleményében Dóka Imre.

Forrás: biztositomagazin.hu

Kép: freepik.com